Voor coaching klik op de link => rijkscoachingbureau.nl

Gratis intakegesprek ook online-coaching

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek of bel nu direct met 06-25233466 en verken samen je coachvraag.

Na dit gesprek ontvang je een voorstel voor het traject en bij akkoord kan ik het traject direct starten. Voorafgaand en tussen de afspraken door krijgt de deelnemer opdrachten waarmee in het leefatelier kan worden geoefend. Doorgaans omvat individuele begeleiding 3 tot 4 afspraken.

Doel van de coaching door creativiteit

De deelnemer kan door creatieve opdrachten komen tot nieuwe oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld toekomstplan, schilderen etc. om uiting te geven.

Duur: intake en vier coachingssessies

- Voorafgaande aan het traject is er een intake met de kandidaat van een uur.
- Het traject bestaat in basis uit vier coachingsessies van 1,5 uur.
- De doorlooptijd van het traject is ca. 2 maanden.


Free intake (also online if you need it) (Eng)

Make an appointment for a free intake interview or call me at +31625233466 and explore your coachquestion together.
After this meeting you will receive a proposal for the process and if you agree we can start the process immediately.
Before and between appointments, the participant is given assignments to practice in the living studio. Usually individual counseling consists of 3 to 4 appointments.

Goal of the coaching through creativity

The participant can arrive at new solution directions through creative assignments. For example future plan, painting etc. to express.

Duration: intake and four coaching sessions / intake and four coaching sessions

- Prior to the process there is an intake with the candidate of one hour.
- The trajectory basically consists of four coaching sessions of 1.5 hours.
- The duration of the process is approximately 2 months.

Diploma; Master in Coaching

  • vergroten van zelfvertrouwen;
  • overwinnen van faalangst en onzekerheid;
  • leren omgaan met werkdruk en stress voorkomen van burn-out;
  • meer voor elkaar zien te krijgen door nieuw perspectief door middel van een toekomstplan (visualisatie);
  • Of een ander vraagstuk in overleg.

M.G.Rijks

Diploma; Master Sen - Profiel Dynamisch Coaching - Behaald op de Hogeschool Windesheim

Mail voor een coachgesprek; m_rijks@hotmail.com of stuur een app naar 06-25233466